Sökning: "Police-report"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Police-report.

 1. 1. Polisanmälningar i grundskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anne-Lie Vainik; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; children; police-report; compulsory school; modernity; social systems; Children; Police-report; Compulsory school; Modernity; Social systems; Cultural sensitivity; Pedagogical tool; Social work;

  Sammanfattning : This thesis is about police reports concerning school violence in Sweden involving children below the age of criminal responsibility. Police reports about incidents caused by pupils in Swedish compulsory schools have increased since at least the 1980s. LÄS MER

 2. 2. Health sector and community response to child maltreatment in Sweden and in a European context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gabriel Otterman; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child physical abuse; Cause of death; Child death review; Disclosure; Police report; Child mortality; Register data; Multidisciplinary team; Pediatrik; Pediatrics; Pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Background Child maltreatment is a public health problem of global magnitude. This thesis examined different aspects of the multi-sector response to child maltreatment in Sweden and in Europe.Aims To explore how child physical abuse (CPA) is disclosed and how adolescents perceive adult support when they report physical abuse. LÄS MER

 3. 3. Frigörelse med förhinder : om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Mari Brännvall; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; violence against women;

  Sammanfattning : This thesis addresses the reporting of men’s intimate partner violence to the police from the perspectives of abused women. The general aim is to examine women’s views on reporting violence to the police, and their interactions wi th the criminal justice system when leaving violent men. LÄS MER