Sökning: "Finansrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet Finansrätt.

 1. 1. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  Författare :Pernilla Rendahl; Björn Westberg; Christina Moëll; Ole Gjems-Onstad; Högskolan i Jönköping; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Consumption taxes such as a value added tax (VAT) or a goods and services tax (GST) is an important revenue source for several countries, not least within the European Union (EU) which has had a harmonized VAT since the end of the 1960s. The intention of consumption taxation is to tax expenditures made by persons for their private purposes, i.e. LÄS MER

 2. 2. Internationell beskattning av pensionsförsäkringar : – det svenska skattesystemet i gränsöverskridande situationer

  Författare :Nina Ewalds; Christer Silfverberg; Roger Persson Österman; Edward Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international taxation of pension insurance; fiscal coherence; yield tax; mutual recognition; internationell beskattning av pensionsförsäkringar i Sverige och Finland; skattesystemets inre sammanhang; avkastningsskatt; kvalitativa villkor; Financial law; Finansrätt; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : The question at hand throughout this thesis is how the Swedish system for taxation of pension insurances – in both individual and occupational private pension schemes – interacts with other tax systems in an international context. This question includes several aspects. LÄS MER

 3. 3. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet

  Författare :Stefan Aldén; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretation; international taxation; transfer pricing; fiscal law; concealed profit transfer; conflict of rules; skatterätt; finansrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the conflict of rules for the taxation of income. By 'conflict of rules' I refer to the circumstance that two or more provisions are applicable simultaneously, but where it is clear that only one of the provisions concerned could or should be applied. LÄS MER

 4. 4. Avräkningsmetoden : En skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

  Författare :Martin Berglund; Mattias Dahlberg; Kristina Ståhl; Roger Persson Österman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; skatterätt; dubbelbeskattning; skatteavtal; avräkning; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The territorial scope of modern income tax systems frequently leads to the occurrence of international double taxation, i.e., that the same income is taxed in two or more states. LÄS MER

 5. 5. Redovisningens betydelse för beskattningen

  Författare :Jan Bjuvberg; Institutionen för redovisning och rättsvetenskap Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial law; Finansrätt; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER