Sökning: "skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet skatterätt.

 1. 1. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet

  Detta är en avhandling från Department of Law, Lund University

  Författare :Stefan Aldén; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretation; international taxation; transfer pricing; fiscal law; concealed profit transfer; conflict of rules; skatterätt; finansrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the conflict of rules for the taxation of income. By 'conflict of rules' I refer to the circumstance that two or more provisions are applicable simultaneously, but where it is clear that only one of the provisions concerned could or should be applied. LÄS MER

 2. 2. Avräkningsmetoden : En skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Martin Berglund; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatterätt; dubbelbeskattning; skatteavtal; avräkning; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The territorial scope of modern income tax systems frequently leads to the occurrence of international double taxation, i.e., that the same income is taxed in two or more states. LÄS MER

 3. 3. Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Anna Lewander; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skatterätt; redovisningsrätt; främmande kapital; eget kapital; ränta; utdelning; Företagsrätt; Corporate Law;

  Sammanfattning : Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning – How to classify and draw a distinction between interest and dividend for tax purposesThe purpose of this thesis is to analyse the question of how to classify and distinguish between interest and dividend for tax purposes in the hand of the issuer of a hybrid instrument.The question originates in the borderland of tax and accounting law and the aim is further to study how tax and accounting law interact in this area. LÄS MER

 4. 4. Harmoniserade tulltaxor. Införlivande tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

  Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

  Författare :Christina Moëll; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; harmonized tariff schedules; combined nomenclature; international trade; customs tariff; classification of goods; harmonized system; European law; interpretation; EU-rätt; fiscal law; skatterätt; finansrätt; EU law;

  Sammanfattning : In international commerce, various taxes and charges are levied on commodities; besides, goods may be subject to import and export restrictions. However, free-trade agreements may stipulate that some goods can be imported and exported free of charge. LÄS MER

 5. 5. Generalklausul mot skatteflykt

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ulrika Rosander; Högskolan i Jönköping.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tax Law; Skatterätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Skatteflykt motverkas i många rättssystem genom åtgärder på olika nivåer. I Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet anses vara grundläggande värden att upprätthålla i det svenska skattesystemet. LÄS MER