Sökning: "Förvärv och fusioner"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Förvärv och fusioner.

 1. 1. Legitimationskontrollen : en studie av etiska värderingars roll i gränsöverskridande förvärv och fusioner

  Författare :Magnus Frostenson; Hans De Geer; Udo Zander; Tomas Brytting; Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Legitimacy; Ethics; Values; Acquisitions; Mergers; Legitimitet; Etik; Värderingar; Förvärv; Fusioner; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : From an employee perspective, the study examines the intra-firm role of ethical values in four cases where Swedish firms are acquired by or merge with foreign comptetitors. This is done by using the conceptual tool of internal legitimacy, adding up to the research question on what grounds internal legitimacy is created for changes regarding work content, work routines, and organization in the Swedish firms under study. LÄS MER

 2. 2. Aktieägarvärden i fokus : internationell påverkan på intressentrelationer genom förvärv och fusion

  Författare :Tommy Borglund; Hans De Geer; Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Ekonomiska forskningsinstitutet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Förvärv och fusioner; globalisering; företagsetik; intressentrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Synergi? : En studie av några industriföretag

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; Sören Kock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. LÄS MER