Sökning: "Fusioner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Fusioner.

 1. 1. Legitimationskontrollen : en studie av etiska värderingars roll i gränsöverskridande förvärv och fusioner

  Författare :Magnus Frostenson; Hans De Geer; Udo Zander; Tomas Brytting; Stockholm School of Economics; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Legitimacy; Ethics; Values; Acquisitions; Mergers; Legitimitet; Etik; Värderingar; Förvärv; Fusioner; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : From an employee perspective, the study examines the intra-firm role of ethical values in four cases where Swedish firms are acquired by or merge with foreign comptetitors. This is done by using the conceptual tool of internal legitimacy, adding up to the research question on what grounds internal legitimacy is created for changes regarding work content, work routines, and organization in the Swedish firms under study. LÄS MER

 2. 2. Aktieägarvärden i fokus : internationell påverkan på intressentrelationer genom förvärv och fusion

  Författare :Tommy Borglund; Hans De Geer; Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Ekonomiska forskningsinstitutet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Förvärv och fusioner; globalisering; företagsetik; intressentrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Synergi? : En studie av några industriföretag

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; Sören Kock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Searching for keys to successful post-merger integration : A longitudinal case-study following a public sector merger

  Författare :Siw Lundqvist; Christer Carlsson; Leif Marcusson; Rune Gustafsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; post-merger integration; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Unsuccessful mergers are unfortunately the rule rather than the exception. Therefore it is necessary to gain an enhanced understanding of mergers and post-merger integrations (PMI) as well as learning more about how mergers and PMIs of information systems (IS) and people can be facilitated. LÄS MER

 5. 5. Concentrations in the EU pharmaceutical sector : The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

  Författare :Jon Bergman; Bengt Domeij; Vladimir Bastidas Venegas; Lars Henriksson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EUMR; Merger Regulation; concentrations; mergers; pharmaceuticals; effective competition; dominant position; relevant market; buyer power; closeness of competition; innovation market; potential competition; monopoly; barriers to entry; economic efficiency; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : A central element of competition law consists in the control of concentrations, that is, the changes in the competitive structure resulting from mergers and acquisitions. By controlling concentrations with a Union Dimension, the European Commission ensures that effective competition will not be significantly impeded, in particular by the creation or strengthening of dominant positions. LÄS MER