Sökning: "Företagsförvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Företagsförvärv.

 1. 1. Bankens villkor i låneavtal vid kreditgivning till högt belånade företagsförvärv : en studie ur ett agentteoretiskt perspektiv

  Författare :Magnus Lindahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Covenants; bank loans; mergers; acquisitions; leveraged buy outs; leveraged financing; debt financing; villkor; banklån; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Företagsförvärv finansieras i vissa fall med en stor andel banklån. Låneavtal mellan en bank och ett företag (förvärvaren inklusive det förvärvade företaget) innehåller, vid kreditgivning till högt belånade företagsförvärv, villkor som innebär att banken ställer olika krav på företaget. LÄS MER

 2. 2. Svenska industriföretags internationella företagsförvärv : inriktning och utfall

  Författare :Jan Lindvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Essays on mergers and financial markets

  Författare :Tobias Lindqvist; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business enterprises Purchasing; Consolidation and merger of corporations; Capital market; Företagsförvärv; Företagsfusioner; Kapitalmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En studie av prisförhandlingar vid företagsförvärv

  Författare :Henrik Kristensen; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reservation price; negotiation; mergers and acuisitions; decision making; Acquisition process; bias; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Scholars within the Process school assume that cognitive and motivational aspects within the decision and integration processes may systematically effect the outcome of mergers and acquisitions. More specifically, it has been suggested that decision makers use heuristics for simplifying information processing which may introduce bias. LÄS MER

 5. 5. Strategi och ekonomisk styrning : en studie av hur ekonomiska styrsystem utformas och används efter företagsförvärv

  Författare :Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ekonomistyrning; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Företagsförvärv har en benägenhet att misslyckas. Vanliga förklaringar är frånvaro av en strategisk analys, bristande planering samt problem under integrationsfasen. Internationella studier har även visat att den ekonomiska styrningens utformning och användning i det förvärvade företaget påverkar utfallet. LÄS MER