Sökning: "Covenants"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Covenants.

 1. 1. Bankens villkor i låneavtal vid kreditgivning till högt belånade företagsförvärv : en studie ur ett agentteoretiskt perspektiv

  Författare :Magnus Lindahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Covenants; bank loans; mergers; acquisitions; leveraged buy outs; leveraged financing; debt financing; villkor; banklån; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Företagsförvärv finansieras i vissa fall med en stor andel banklån. Låneavtal mellan en bank och ett företag (förvärvaren inklusive det förvärvade företaget) innehåller, vid kreditgivning till högt belånade företagsförvärv, villkor som innebär att banken ställer olika krav på företaget. LÄS MER

 2. 2. From Corals to Corporations : Social-ecological dynamics in the Anthropocene ocean

  Författare :Jean-Baptiste Jouffray; Magnus Nyström; Toby Gardner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Anthropocene; Ocean; Coral reef; Finance; Regime shift; Sustainability; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : The ocean has always been of paramount importance for the development of human civilisation. Today more than ever, the prospect of a new era of ‘blue growth’ poses great sustainability and governance challenges as marine ecosystems worldwide face unprecedented cumulative pressures from local human impacts, global climate change and distal socioeconomic processes. LÄS MER

 3. 3. Labor, Trade and Finance : Essays in Applied Economics

  Författare :Mengyi Cao; Mårten Palme; Mikael Lindahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human Capital; Education; Home Equity; International Trade; Pension Plan; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: Credit Constraint and College Attendance. This paper shows that housing wealth alleviate credit constraints for potential college attendees by enabling home owners to extract equity from their property and invest it in the education. LÄS MER

 4. 4. Studies on the venture capital process

  Författare :Anders Isaksson; Lars Hassel; Hans Landström; Barbara Cornelius; Pontus Braunerhielm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; venture capital; contract; institutional theory; governance; trust; valutation; exit; Business studies; Företagsekonomi; valuation; contracting;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introductory part, including venture capital definitions, the history of venture capital in Sweden, and an overview of the venture capital process, and four self-contained papers on venture capital and the venture capital process.Paper 1 investigates the standardisation of the contractual strategies applied in the Swedish venture capital industry. LÄS MER