Essays on mergers and financial markets

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.