Sökning: "Bare fibre"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Bare fibre.

 1. 1. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Páll Helgi Möller, M.D., Department of Surgery, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER

 2. 2. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER

 3. 3. Tensile behaviour of mineral-based composites

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Katalin Orosz; Luleå tekniska universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Externally bonded fibre-reinforced polymer (FRP) systems have shown to be a robust and durable way to repair, or strengthen concrete structures. Epoxy, as the most common bonding agent, provides excellent force transfer, and bonds well to the base substrate to the as well as to the strengthening material. LÄS MER