Sökning: "Neoplasm"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet Neoplasm.

 1. 1. Hereditary breast and ovarian cancer in western Sweden with a special focus on BRCA1 3171ins5 mutation

  Författare :Zakaria Einbeigi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BRCA1 gene; breast neoplasm; ovarian neoplasm; hereditary; haplotype;

  Sammanfattning : Aims: To describe the phenotype and geographic distribution of the western Swedish founder mutation BRCA1 3171ins5, evaluate the reliability of mutation analysis of this mutation on archival material, analyse the haplotype for founder effects in families with BRCA1 3171ins5 mutation, estimate the age of this mutation and evaluate whether the occurrence of both breast and ovarian cancers in the same women may be a marker of a BRCA gene mutation. Materials and methods: The first study was based on 16 families with BRCA1 3171ins5 mutation and the second study was based on 18 families with the same mutation. LÄS MER

 2. 2. Risk Factors of Tumour Recurrence and Reduced Survival in Rectal Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Fredrik Jörgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tumour Marker; Ezrin; Intestinal Perforation; Neoplasm Recurrence; Rectal Neoplasms; Local; Neoplasm Metastasis; Survival Rate; Risk Factors; Surgical; Anastomosis;

  Sammanfattning : In Sweden, 2000 patients are diagnosed with rectal cancer annually. In 1995, the Swedish Rectal Cancer Registry (SRCR) was launched to supervise and assure the quality of the management of rectal cancer. Advances in the management of rectal cancer have reduced the local recurrence (LR) rate and improved survival. LÄS MER

 3. 3. Patients' quality of life : Living with incurable cancer in palliative homecare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Christina Melin-Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Advanced cancer; Assessment of quality of life a the end of life; AQEL; existential; hospital based palliative care; mixed methods; neoplasm; nursing; palliative care; quality of life; social life; support.;

  Sammanfattning : My clinical experience is that living in incurable cancer at the end of life is complex to patients and their families. Patients seem to have a rather good quality of life (QoL) but problems related to the progression of the illness constantly challenges and changes QoL. LÄS MER

 4. 4. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Páll Helgi Möller, M.D., Department of Surgery, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER

 5. 5. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER