Sökning: "literary socialization"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden literary socialization.

 1. 1. Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 2. 2. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Författare :Sten-Olof Ullström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This doctorial thesis deals with the changes in the image of August Strindberg in Swedish Senior High School Education. Strindberg represents the breakthrough of modern literature in Sweden, where the bounds between public and intimate spheres are challenged. LÄS MER

 3. 3. Likt och olikt : Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Författare :Sten-Olof Ullström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; August Strindberg; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER

 4. 4. Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande : Om Snusmumrikens vårvisa och en björn med mycket liten hjärna

  Författare :Gunnlög Märak; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The major. aim of this study was to investigate children's ways of making meaning of complex literary texts. Research by Heath and Bourdieu has shown that cultural dispositions vary in different communities. They claim that children's narratives and cultural practices are related to informal socialization in their home environments. LÄS MER