Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 1. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; Jan Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Produktutveckling; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Kunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 2. 2. Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational contexts

  Författare :Paraskeva Wlazlak; Glenn Johansson; Kristina Säfsten; Sofia Ritzén; Jönköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; new product development; industrialisation; distribution; integration; research and development; manufacturing; produktutveckling; distribuerad; industrialisering; integration; FoU; tillverkning;

  Sammanfattning : Management of new product development (NPD) is one of the most critical capabilities of original equipment manufacturers (OEMs). The industrialisation process plays a major role in NPD, where the final verification of the product and production system takes place. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt utvecklingsarbete och krävande kunder : en studie av samspelet mellan SSAB Tunnplåt AB och Volvo AB

  Författare :Lena Bjerhammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Köpar säljarrelationer; produktutveckling; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : In this thesis the influence of a customer on a supplier's competence development is studied. To cooperate with "demanding customers" is generally regarded as a successful way of improving a company's ability to develop, produce and supply high quality products, i.e. to develop the company's competence. LÄS MER

 4. 4. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Författare :Fredrik Tiedemann; Joakim Wikner; Eva Johansson; Jenny Bäckstrand; Jönköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 5. 5. External relations in the product development process : a study of biotechnology firms in Sweden

  Författare :Håkan Alm; Maureen McKelvey; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Product Development; Innovation Processes; External Relations; Collaboration; Biotechnology; Evolutionary and Competence-Based Theories of the Firm; Transaction Cost Economics; Produktutveckling; Bioteknikindustri; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how and why firms use external relations and collaboration in the innovation process. These issues are discussed at both industry and firm levels. LÄS MER