Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 1. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Dahlström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 2. 2. Elusive intangibles : Exploring the experience of authenticity in product development

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Per Kristav; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-08-23]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produkt och and varumärkesupplevelse; produkt och varumärkesvärde; produkt och varumärkesautenticitet; produkt och varumärkesbetydelse; abstrakta produktegenskaper.; Product experience; Brand experience; Product value; Brand value; Product Authenticity; Brand authenticity; Product meaning; Brand meaning; Product intangibles;

  Sammanfattning : When consumers buy a new product, they have expectations about what that product will deliver. The consumer’s rational reasoning may try to ascertain whether the technical performance of the product will be fulfilled. Nevertheless, the final word is often subjective. LÄS MER

 3. 3. Fundamentals of a Methodology for Predictive Design Analysis

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Martin Eriksson; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Predictive design analysis; Generic design analysis process model; Confidence appraisal activities; Computer-based design analysis; Engineering design; Integration;

  Sammanfattning : The rapid development of computer-based design analysis tools and methods such as the finite element method (FEM) within computational structural mechanics (CSM), computational fluid dynamics (CFD), and multi-body systems (MBS) during recent decades has fundamentally changed the way in which products are designed and developed. Among the many advantages observed in industrial practice, one can mention improved understanding of product properties and behavior, the possibility to optimize critical design parameters and to optimize parts as well as the entire product at a system level, the possibility to explore a design space during the synthesis activity, and a decrease of the need for physical testing and thus of the number of physical prototypes needed. LÄS MER

 4. 4. Reconciling Form and Function through Generative Design

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Axel Nordin; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Generative design; morphological repertoire; constraint handling; optimization; customization; industrial design; engineering design;

  Sammanfattning : The current form-giving activity in industrial design is characterized by explorations that depend on the individual capability to mentally manipulate a solution space from which to select and express the intended result. Industrial designers frequently rely on artistic experimentation, aesthetic inspiration, or design briefs. LÄS MER

 5. 5. On the Fundamentals of the Engineering Design Process

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Damien Motte; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; systems theory; design theory; engineering design; product development; problem solving; creativity; machine design; maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : In an industrial context when the product development cycles are shortened and constraints on technical innovations are high, it is very important to provide a very efficient and effective engineering design activity. In the current engineering design literature, most methodologies are by and large based on the so-called systematic engineering design approach. LÄS MER