Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 1. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; Jan Mattsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Produktutveckling; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Kunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : En kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt utvecklingsarbete och krävande kunder : en studie av samspelet mellan SSAB Tunnplåt AB och Volvo AB

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lena Bjerhammar; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Köpar säljarrelationer; produktutveckling; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : In this thesis the influence of a customer on a supplier's competence development is studied. To cooperate with "demanding customers" is generally regarded as a successful way of improving a company's ability to develop, produce and supply high quality products, i.e. to develop the company's competence. LÄS MER

 4. 4. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Fredrik Tiedemann; Joakim Wikner; Eva Johansson; Jenny Bäckstrand; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 5. 5. Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational contexts

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Paraskeva Wlazlak; Glenn Johansson; Kristina Säfsten; Sofia Ritzén; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; new product development; industrialisation; distribution; integration; research and development; manufacturing; produktutveckling; distribuerad; industrialisering; integration; FoU; tillverkning;

  Sammanfattning : Management of new product development (NPD) is one of the most critical capabilities of original equipment manufacturers (OEMs). The industrialisation process plays a major role in NPD, where the final verification of the product and production system takes place. LÄS MER