Sökning: "Kundkontakter"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Kundkontakter.

 1. 1. Conversational realities : five studies of user interactions as sources of innovation

  Författare :Anders Lundkvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Produktutveckling; Konsumentinflytande; Kundkontakter; Tekniska innovationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att konstruera kunskap om kunder : en studie om förändring och berättelser i Ica-sammanslutningen

  Författare :Sofia Willstrand-Holmer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grocery trade Sweden; Customer orientation; Organizational change; Customer services; Ica; Försäljningsorganisation; Dagligvaruhandel; Sverige; Kundservice; Kundkontakter; Kundbearbetning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Interorganizational IT Support for Collaborative Product Development

  Författare :Anna Öhrwall Rönnbäck; Staffan Brege; Staffan Gullander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Collaborative Product Development; Interorganizational Information Systems IOIS ; Business Relationships; Buyer-Supplier Dyads; Supplier Networks; Produktutveckling; Informationssystem; Kundkontakter;

  Sammanfattning : As product complexity increases and markets become more global, companies tend to collaborate with customers, suppliers and partners in business process activities previously carried out within a single firm. This is observed notably also in product development. LÄS MER

 4. 4. Videomötesteknik i olika affärssituationer : möjligheter och hinder

  Författare :Carita Åbom; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Användning av informationsteknik (IT) kan skapa ett geografiskt och tidsmässigt oberoende. Det är inte längre nödvändigt att man befinner sig på en viss plats för att arbeta tillsammans med andra människor. LÄS MER

 5. 5. En utbildning i processledarskap avseende mångfald : utvärdering och aktionsforskning

  Författare :Elisabeth C Andersson; Pirjo Lahdenperä; Laila Niklasson; Matts Mattsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER