Sökning: "Anders Melander"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Anders Melander.

 1. 1. Om hjernans commotion. Akademisk afhandling, hvilken, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Adolf Fredrik Melander ... för medicinska gradens erhållande kommer att till offentlig granskning framställas och försvaras af författaren Carl Edvard Anders D'Angotte af Götheborgs landskap på medicinska auditorium d. 1847 p. v. t. f. m., 4

  Författare :Adolf Fredrik Melander; Carl Edvard Anders D'Angotte; Adolf Fredrik Melander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertationem philosophicam de damno ejusque reparatione, indultu ampliss. facult. philos. in Reg. Academ. Upsaliensi, præside viro amplissimo Mag. Andrea Grönwall ... ad publicum examen modeste defert, die XVI. Dec. in Audit. Gustav. Maj. anno 1731. S:æ R:æ M:tis Alumnus Olavus Melander Sv. F. Smolandus

  Författare :Anders Grönwall; Ol. Melander; Anders Grönwall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Industrial Wisdom and Strategic Change : The Swedish Pulp and Paper Industry 1945-1990

  Författare :Anders Melander; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to complement and elaborate theories of stability and change in the field of strategic management. From theextensive description and analysis of the Swedish pulp and paper industry development, the industrial wisdom is identified. LÄS MER

 4. 4. Att göra sin röst hörd : Sjukdomsförhandlande diskurser, genrer och berättelser om endometrios

  Författare :Ida Melander; Anders Björkvall; Linnea Hanell; Mats Deutschmann; Anna W. Gustafsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Meaning-making; health; illness; endometriosis; patient agency; discourse; genre; narrative;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to describe how situated health-related meaning-making about endometriosis is accomplished in three different health-related contexts. Health communication is ever relevant; throughout history, people have become ill, thought about their health and, in many cases, sought care. LÄS MER

 5. 5. Ordspråk i bruk : Användning av ordspråk i dramadialog

  Författare :Anders Widbäck; Ulla Melander Marttala; Carin Östman; Ann-Catrine Edlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; proverb; drama dialogue; language use; speech functions; pragmatics; ordspråk; drama; dramadialog; språkanvändning; språkhandling; funktion; pragmatik; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis is a study of proverbs and their use in dialogue. Proverbs have a long history but have not been the subject of much linguistic research in Sweden. The purpose of the study is to examine how proverbs are used, who uses them and to what extent they are used. LÄS MER