Sökning: "ordspråk"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet ordspråk.

 1. 1. Ordspråk i bruk : Användning av ordspråk i dramadialog

  Författare :Anders Widbäck; Ulla Melander Marttala; Carin Östman; Ann-Catrine Edlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; proverb; drama dialogue; language use; speech functions; pragmatics; ordspråk; drama; dramadialog; språkanvändning; språkhandling; funktion; pragmatik; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis is a study of proverbs and their use in dialogue. Proverbs have a long history but have not been the subject of much linguistic research in Sweden. The purpose of the study is to examine how proverbs are used, who uses them and to what extent they are used. LÄS MER

 2. 2. Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor : Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv

  Författare :Daniel Andersson; Ann-Catrine Edlund; Lars-Erik Edlund; AnnaMalin Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ordspråk; kön; genus; hegemonisk maskulinitet; hegemonisk femininitet; kulturell modell; blending; metaforer; liknelser; norrland; jordbrukssamhälle; agrarmiljö; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation deals with 199 gender related proverbs that were collected in northern Sweden and were used in an agrarian environment, approximately between the beginning of the 19th century and the beginning of the 20th. The conceptions of gender which these proverbs convey also belong to the same time range and place. LÄS MER

 3. 3. Dissertatio philologica, sistens paroemias gnomasque sacri codicis græci, ex regno vegetabili depromtas; quam ... Facult. Philosoph. in Reg. Acad. Upsalensi, sub præsidio ... Johannis J. Amnell ... pro summis in philosophia honoribus publico examini modeste submittit ... Andreas Lidmark, Vestro-Gothus. In aud. Carol. maj. d. XXV Febr. a. MDCCLVIII. H. A. M. S

  Författare :Johannes J. Amnell; Andreas Lidmark; Johannes J. Amnell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Greek language; Proverbs; Parabels; Proverbs; Parables; Grekiska språket; Ordspråk; Liknelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gnōmika tina kai paroimiōdē Pauli apostoli, explanata dissertatione philologica; quam, consensu ... Fac. Philos. Ups. præside ... Johanne J. Amnell ... pro gradu, publice ventilandam exhibet ... Samuel Terserus, Fahlunensis. in audit. Carol. maj. d. V Maji an. MDCCLII. H. A. M. C

  Författare :Johannes J. Amnell; Samuel Terserus; Johannes J. Amnell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Greek language; Proverbs; Aphorisms and apothegms in literature; Greek language; Proverbs; Aphorisms and apothegms in literature; Grekiska språket; Ordspråk; Aforismer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Räven predikar för gässen : en studie av ett ordspråk i senmedeltida ikonografi

  Författare :Kerstin Rodin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER