Sökning: "Amelie"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Amelie.

 1. 1. Höra hemma : : familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Amelie Björck; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Radioteater historia; Sverige 1900-talet; Familjer i massmedia; 1900s; radio series; radio; radio serial; serial fiction; radio drama; radio theatre; family fiction; family history; home; gender history; intimacy; Swedish history; radio history; genre formation;

  Sammanfattning : Among the formats introduced in Swedish radio in the 1930s, the theatre series about contemporary family life has turned out an exceptional survivor. The first family series, ”Ingenjör Björck med familj” (1936-1943), was followed by 22 related series during the rest of the 20th century, each cultivating its own intimate and ritual based bond with the listeners. LÄS MER

 2. 2. Long-term development, modeling and management of nutrient loading to inland and coastal waters

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Författare :Amélie Darracq; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :Physical Geography; geografi med naturgeografisk inriktning; Nutrients; catchments; environmental management; climate change; population and lifestyle development; subsurface-surface water interactions; long-term simulations; nutrient retention; modeling; hydrology; transport processes; biogeochemistry; scaling; transport and reaction rates; nutrients; climate chage;

  Sammanfattning : Environmental and water system protection and restoration require accurate knowledge and quantification of waterborne pollutant transport, retention-release and transformation processes taking place in the subsurface, river, lake and sea water systems, and at the interfaces between these systems. This thesis investigates the importance of spatial model resolution for such quantification and the possible long-term nutrient load development under different human perturbations and nutrient source management scenarios in the Swedish Norrström drainage basin, based on simulations with the GIS-based dynamic nutrient transport-attenuation model POLFLOW. LÄS MER

 3. 3. Development of a new class of protecting groups for use in solid phase peptide synthesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Amelie Karlström; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Chemistry Neurochemistry; MEDICIN Kemi Neurokemi; Neurochemistry and Neurotoxicology; neurokemi och neurotoxikologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bearbetning av nyhetstext. En studie av texthantering vid sex svenska dagstidningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Amelie Oestreicher; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; editing; emendation; genre; journalism; norm; pragmatics; Swedish; textual culture; text linguistics; sociolinguistics; writing environment; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Prior to the printing of news texts in newspapers, an internal review is performed by various journalistic editors. The purpose of this thesis is to investigate the editing of texts at different editorial offices. LÄS MER

 5. 5. The Bronchoalveolar Lavage Proteome- Phenotypic associations to smoking and divergence towards development of COPD

  Detta är en avhandling från IPC, AstraZeneca, Lund, Sweden

  Författare :Amelie Plymoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; mass spectrometry; proteomics; 2-D gel; COPD; bronchoalveolar lavage;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är idag världens fjärde vanligaste dödsorsak vars dödlighetsfrekvens ökar. KOL är en lungsjukdom som nästan alltid beror på rökning och i hela världen är cirka 600 miljoner människor drabbade av sjukdomen. Detta gör KOL till världens vanligaste kroniska sjukdom. LÄS MER