Sökning: "vacuum technology"

Visar resultat 1 - 5 av 273 avhandlingar innehållade orden vacuum technology.

 1. 1. Flow and turbulence in the discharge stream of different agitators for stirred tanks

  Detta är en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Tamás Kovács; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fluiddynamik; Gaser; plasmas; fluid dynamics; Gases; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Scaba; 6SRGT; pseudo turbulence; Rushton; stirred tank; plasma; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : In this thesis, the fluid dynamic properties of the conventional Rushton turbine and another impeller type, the Scaba Radial flow Gas dispersing Turbine (with six concave blades) are compared. For comparison, point-wise velocity measurements were made in the discharge of the two turbine types using Hot-Wire Anemometry in constant temperature mode (CTA) with a split film probe. LÄS MER

 2. 2. Granulation and recycling of polymers

  Detta är en avhandling från Division of production and materials engineering

  Författare :Toni Reftman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; akustik; vibrationer; vakuumteknik; granulation; granulators; recycling; size reduction; cutting resistance; hydraulics; Mechanical engineering; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; hydraulik; Maskinteknik; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Produkter bestående av polymera material produceras i allt större omfattning. Materialen används därför i fler tillämpningar där deras specifika egenskaper kommer till användning. Materialens förmåga att modifieras för att passa en specifik tillämpning motiverar materialgruppens ökade betydelse. LÄS MER

 3. 3. Dynamiskt belastade tribologiska system under plastisk formning, del II --- analyserade genom akustisk emission

  Detta är en avhandling från Viveca Tengå, Div. of Production and Materials Eng., Box 118, S-221 00 LUND, Sweden

  Författare :Thomas Skåre; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; supervision; wear; waves; vibrations; tribology; surfaces; stick-slip; sliding; sheet metal; quality check; plastic forming; monitoring; galling; machining; deep drawing; friction; cracking; contact surfaces; Acoustic emission AE ; contact pressure; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Material technology; Materiallära; materialteknik; Production technology; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dynamiska friktions- och ytkontaktförhållanden mellan verktyg och arbetsmaterial vid plastisk formning är svåra att beskriva matematiskt och svåra att övervaka och styra i realtid. Vid höga produktionstempon och högt driven optimering av en formningsoperation ställs stora krav på övervakningsutrustningen. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of UHT milk processed by direct steam injection and steam infusion technology

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Bozena Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sedimentation; gel formation; microstructure; TEM transmission electron microscopy; immunogold labelling; heat effects; Technological sciences; Teknik; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; proteolysis; steam infusion; UHT milk; steam injection;

  Sammanfattning : UHT direct steam injection and steam infusion are widely used; however there is no comparison of their impact on milk components. This study evaluates the structural changes at different steps during the UHT processing of whole milk in a full-scale UHT plant by transmission electron microscopy (TEM) and particle size measurements, and follows the enzymatic activity. LÄS MER

 5. 5. Vacuum insulation in buildings Means to prolong service life

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thomas I. Thorsell; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vacuum insulation; thermal bridge; serpentine edge; coated film; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Vacuum insulation panels, VIPs, constitute a new insulation material, 6 to 8 times better than traditional insulation materials, which utilizes the positive influence vacuum has on the thermal properties of certain materials. A VIP is a composite with a flat core enclosed by an envelope preventing the core to fill with gas. LÄS MER