Sökning: "vakuumteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet vakuumteknik.

 1. 1. Towards Horizontal Environmental Assessment for Supply Chain and Logistics Management

  Detta är en avhandling från Packaging Logistics, Lund University

  Författare :Sajed Abukhader; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronic Commerce; Life Cycle Assessment; Horizontal Assessment; Operations Management; Supply Chain Management; Mechanical engineering; Environmental Management; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; Maskinteknik; hydraulics; vakuumteknik; vibrationer; akustik; hydraulik; Logistics Management;

  Sammanfattning : Electronic commerce (E-commerce) is one of the issues that are expected to influence the various logistics and supply chain processes/operations including: production, packaging, warehousing, transportation, etc. Consequently, the environmental implications of E-commerce are of concern and interest. LÄS MER

 2. 2. Condition-Based Maintenance: Selection and Improvement of a Cost-Effective Vibration-Based Maintenance Policy for Rolling element Bearings

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Engineering, Lund University

  Författare :Basim Al-Najjar; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terotechnology; Systemekonomi; Maintenance Technology; Failure analysis; Vibration monitoring; Spectral analysis; Vibration-based maintenance policy; Maintenance cost-effectiveness; Selection of the most cost-effective maintenance strategy and policy; benchmarking; Total Quality Maintenance TQMain ; Cyclic improvement of maintenance experience; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; a cost-effective vibration-based maintenance policy.; Integrated maintenance; Condition monitoring and control; Total Time on Test-plots; effectiveness and accuracy; Failure causes and mechanisms; Maintenance quality; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Moderna tillverkningsmaskiner är dyra och därför måste dess tillgänglighet och effektivitet ständigt hållas högt. Sådana resultat kan man inte åstadkomma utan tillämpning av en effektiv underhållsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Analyses of Spur and Helical Gears

  Detta är en avhandling från Machine Elements, LTH, Box 118, 221 00 LUND

  Författare :Anette Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; hydraulics; Teknik; Mechanical engineering; Technological sciences; misalignment; contact ratio; load distribution; transmission error; tooth contact analysis;

  Sammanfattning : The thesis contains three papers that comprise studies of the dynamic behaviour of involute spur and helical gears, and one paper that describes a method to determine the influence of misalignment on the static helical gear tooth stress. In the first study, the influence of the contact ratio on the dynamic response of a spur gear was examined. LÄS MER

 4. 4. A Process Approach to Robust Design in Early Engineering Design Phases

  Detta är en avhandling från Dept. of Machine Design, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Peder Andersson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design principles; error transmission; design methodology; product development; design for quality; mechanical engineering; design process; conceptual design; Robust design; system design; parameter design; Taguchi; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Robust konstruktion handlar om hur produkter skall konstrueras för att bli okänsliga mot oväntade störningar och variationer i t.ex. omgivningen under drift. Normalt har detta problem angripits med den sk. LÄS MER

 5. 5. Numerical study of flows related to aerated stirred tanks

  Detta är en avhandling från Fluid Mechanics

  Författare :Dragana Arlov; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; plasma; fluiddynamik; Gaser; plasmas; fluid dynamics; Gases; Lattice Boltzmann method; Volume of Fluid; Aerated stirred tank; Large Eddy Simulation; Eulerian-Lagrangian model; Energy research; Energiforskning; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : The overall purpose with this work is to investigate the bubbly flow in a aerated stirred tank using numerical simulations. Aerated stirred tanks are commonly used in chemical processes for producing for example insulin and antibiotics. LÄS MER