Sökning: "ultrasonic assisted extraction"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden ultrasonic assisted extraction.

 1. 1. Methods for Determination of Benzo(a)pyrene and High Molecular Weight (>300 Da) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Particulate Matter from Ambient Air and Vehicle Exhausts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Analytical Chemistry, Stockholm

  Författare :Christoffer Bergvall; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PAH; dibenzopyrene; benzo a pyrene; standard reference material; air particulate matter; diesel particulate matter; toxic equivalence factor; ultrasonic assisted extraction; accelerated solvent extraction; automation; online coupling; GC MC; LC GC MS; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi; analytisk kemi; Analytical Chemistry;

  Sammanfattning : Air pollution with particulate matter (PM) raises considerable concern because of its adverse effects on human health. For this reason, and because the mechanisms of PM toxicity are not fully known, there is an urgent need to determine the chemical constituents of atmospheric PM, especially PM emanating from traffic - a major source of urban PM. LÄS MER

 2. 2. Blind Adaptive Extraction of Impulsive Signatures from Sound and Vibration Signals

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Aziz Kubilay Ovacikli; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; Signal Processing;

  Sammanfattning : The two questions in science ``why" and ``how" are hereby answered in the context of statistical signal processing applied to vibration analysis and ultrasonic testing for fault detection and characterization in critical materials such as rolling bearings and thin layered media. Both materials are of interest in industrial processes. LÄS MER

 3. 3. Determination of Antibiotics in the Swedish Environment with Emphasis on Sewage Treatment Plants

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Richard Lindberg; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; antibiotics; environment; sewage treatment plants; antibiotika; miljö; avloppsreningsverk; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Sammanfattning : Metoder har utvecklats för att kunna bestämma tolv antibiotikasubstanser, vanliga inom human medicin, i miljöprover. Fokus lades på trimetoprim samt substanser från följande grupper: fluorokinoloner, sulfonamider, penicilliner, cefalosporiner, nitroimidazoler, tetracykliner samt makrolider. LÄS MER

 4. 4. Acoustic Trapping in Biomedical Research

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Björn Hammarström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microfluidics; Ultrasound; Acoustic Trapping; Lab-on-a-Chip; Mass Spectrometry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I naturen finns en närmast oändlig variation av biologiska partiklar i storleksordningen 100 nanometer till 10 mikrometer. Bland dessa kan man bland annat finna; eukaryota celler som genom ordnad samverkan bygger upp flercelliga organismer, prokaryota celler vilka lever som solitära organismer såsom olika bakterier eller jästsvamp, och viruspartiklar vilka likt parasiter specialiserat sig på att få större celler att reproducera deras DNA. LÄS MER