Sökning: "Tobias Johansson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Tobias Johansson.

 1. 1. Knowledge Representation, Heuristics, and Awareness in Artificial Grammar Learning

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Tobias Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; awareness.; non-analytic processing; Artificial grammar learning; fluency; implicit learning;

  Sammanfattning : People can become sensitive to the general structure of different parts of the environment, often without studying that general structure directly, but through being incidentally exposed to instances that conform to the structure. When such learning proceeds unintentionally and gives rise to knowledge that is difficult to verbalize it is often referred to as implicit learning. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 3. 3. Kollision eller konfirmation? Ett möte mellan transaktionskostnadsteorin och kommunal äldreomsorg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Neurosteroids Induce Allosteric Effects on the NMDA Receptor Nanomolar Concentrations of Neurosteroids Exert Non-Genomic Effects on the NMDA Receptor Complex

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tobias Johansson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Pharmaceutical pharmacology; Pharmacology; neurosteroids; NMDA receptor; NR2B subunit; ifenprodil; sigma receptor; anabolic androgenic steroids; allosteric modulation; non-genomic; Farmaceutisk farmakologi;

  Sammanfattning : The neurosteroids constitute a group of powerful hormones synthesized and acting in the central nervous system. They participate in a number of important central processes, such as memory and learning, mood and neuroprotection. LÄS MER