Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

Detta är en avhandling från Göteborg University

Sammanfattning: Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.