Sökning: "Misalignment"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet Misalignment.

 1. 1. Analyses of Spur and Helical Gears

  Författare :Anette Andersson; Maskinelement; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; hydraulics; Teknik; Mechanical engineering; Technological sciences; misalignment; contact ratio; load distribution; transmission error; tooth contact analysis;

  Sammanfattning : The thesis contains three papers that comprise studies of the dynamic behaviour of involute spur and helical gears, and one paper that describes a method to determine the influence of misalignment on the static helical gear tooth stress. In the first study, the influence of the contact ratio on the dynamic response of a spur gear was examined. LÄS MER

 2. 2. Policy Analysis for Different Types of Decision-Making Situations

  Författare :Matts Andersson; Svante Mandell; Karin Brundell-Freij; Jonas Eliasson; Lars Hultkrantz; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transaction cost; transition cost; misalignment; parking policy; strategic interaction; spillover; resource flow; reference forecast; kilometer tax; minimum parking requirements; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute to decision support for policy makers in the transport sector. In order to frame the papers and to relate them to the broad field of “policy analysis”, I have structured the papers around a simple framework with three decision levels: responsibility, policy gap, and policy measure. LÄS MER

 3. 3. Public Private Business Models for Defence Acquisition - A Multiple Case Study of Defence Acquisition Projects in the UK

  Författare :Thomas Ekström; Andreas Norrman; Peter Tatham; Teknisk logistik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Defence transformation; military logistics; supply chain; support chain; defence acquisition; Business Model; Public Private Participation; Cooperation and Partnership; Value-for-Money; performance; risk; multiple case study; misalignment; transformation av försvaret; militär logistik; försörjnings- och underhållskedja; försvarsanskaffning; affärsmodell; offentlig privat samverkan; valuta för pengarna; prestation; multipel fallstudie; inkonsekvens; defence transformation; business model; public private participation; cooperation and partnership; value-for-money;

  Sammanfattning : Since the ending of the Cold War, the defence sector, particularly the areas of military logistics and defence acquisition, has been undergoing a comprehensive transformation. There are several factors that explain this transformation: changes in defence and security policies for nations and organisations; reductions in defence expenditure; participation in Peace Support Operations; Lessons Learned from these operations, especially in the area of logistics; revolutionary development in the area of Information and Communication Technology; emergence of novel Commercial Best Practises in the areas of business and business logistics; and changes in the legislation regarding the conduct of public procurement in Europe. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 5. 5. Compressive failure of unidirectional NCF composites

  Författare :Dennis Wilhelmsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Aerospace; Fibre misalignment; Compressive failure; NCF composite;

  Sammanfattning : With more people flying every year, new technologies are needed to reduce our impact on the environment. One option is to reduce the energy used in flight by introducing lighter materials such as carbon fibre reinforced polymers (CFRP). LÄS MER