Sökning: "Cecilia Aulin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cecilia Aulin.

 1. 1. Transport, degradation and immobilisation processes in a landfill

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemiteknik

  Författare :Cecilia Aulin; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Extracellular Matrix Based Materials for Tissue Engineering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Aulin; Jöns Hilborn; Tim Bowden; Laura Creemers; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Extracellular matrix; collagen synthesis; bioreactor; cell culture; bone morphogenetic protein-2; noggin; hyaluronan; cartilage; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical technology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk teknik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Ortopedi; MEDICINE Surgery Surgical research Transplantation surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Transplantationskirurgi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Biomaterials; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Biomaterial; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Materials chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Materialkemi; cellforskning; Cell Research; materialvetenskap; Materials Science; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology; ortopedi; Orthopaedics;

  Sammanfattning : The extracellular matrix is (ECM) is a network of large, structural proteins and polysaccharides, important for cellular behavior, tissue development and maintenance. Present thesis describes work exploring ECM as scaffolds for tissue engineering by manipulating cells cultured in vitro or by influencing ECM expression in vivo. LÄS MER