Sökning: "tillgänglighet funktionsnedsättning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden tillgänglighet funktionsnedsättning.

 1. 1. Aktivitetsdiamanten : Modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet

  Författare :Per-Olof Hedvall; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tillgänglighet; Funktionsnedsättning; Design; Delaktighet; Funktionshinder;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen som presenteras i denna avhandling är att vidareutveckla tillgänglighetsområdet i riktning mot en större perspektivrikedom. Avhandlingen baseras på kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT). LÄS MER

 2. 2. Vem bygger vi för? : Om tillgänglighet och universell utformning i stadens rum

  Författare :Lilian Müller; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Universal Design; Accessibility; Urban planning; Human diversity; Social inclusion; Universell utformning; Tillgänglighet; Stadsplanering; Mänsklig mångfald; Inkludering;

  Sammanfattning : Who are we building for? This is the overarching question in this licentiate thesis.The thesis aims to shed light on and problematise how people are included orexcluded in the built environment due to if, and how human diversity is expressedand visible in the plan and construction process. LÄS MER

 3. 3. Mellan princip och praktik : Samtal om hur universell utformning förstås och praktiseras i Sverige

  Författare :Emil Erdtman; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Universal design; Accessibility; Disability; inclusion; Policy and practice;

  Sammanfattning : Universell utformning (härefter UD efter engelskans Universal Design) handlar omdesign som inkluderar alla människor, inklusive personer medfunktionsnedsättningar. UD finns med som en förpliktelse i FN:s konvention omrättigheter för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Sensorimotor behavior in children born preterm and adolescents with Cerebral Palsy : Side preference, movement organization, and training

  Författare :Anna-Maria Johansson; Louise Rönnqvist; Erik Domellöf; Janette Atkinson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; prematurity; preterm; children; cerebral palsy; movement organization; movement performance; goal-directed; laterality; handedness; intelligence; cognition; synchronized metronome training; intervention; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Preterm birth (< 37 complete gestation weeks, GWs) is the single most prominent risk factor for the development of cerebral palsy (CP). This is due to the immature physiological state of the preterm born infant which increases the risk of brain lesions. LÄS MER

 5. 5. Hemmet som arena för äldres rehabilitering

  Författare :Kerstin Björkman Randström; Kenneth Asplund; Margareta Paulson; Marianne Svedlund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att studera multidisciplinära teams, äldre personers och familjemedlemmars erfarenheter av hemrehabilitering. Avhandlingen baseras på fyra studier (I-IV). Alla studierna har en kvalitativa beskrivande design. LÄS MER