Sökning: "statens och kommuner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden statens och kommuner.

 1. 1. Val och användning av styrmedel : en studie av byggnadsnämndens tillsyn

  Författare :Tage Klingberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Byggnadsnämnder; Husbyggnad; inspektion och kontroll; Kvalitetskontroll; byggnadsarbeten;

  Sammanfattning : Skriften redovisar en studie av byggnadsnämnders verksamhet, dvs byggnadslovsgranskning och byggnadsinspektion. Syftet har varit att undersöka hur styrningen går till i praktiken och hur den varierar. Sex kommuner har undersökts. Bl a har direkta observationer av tjänstemännens möten med klienterna gjorts. LÄS MER

 2. 2. Det milsvida skogsfolket : Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

  Författare :Bertil Marklund; Peter Sköld; Thomas Wallerström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Forest Sami; source study; actors on an economic; social and societal level; fishing; hunting; reindeer husbandry; reindeer herding; population increase; local district court; forest Sami lay assessors; county administrative board; Swedish state; church.; History; historia;

  Sammanfattning : This dissertation shows that the forest Sami of Arvidsjaurbyn (the forest Sami community in Arvidsjaur) were actors on an economic, social and societal level. The parish of Arvidsjaur was founded by the Swedish state in the beginning of the 17th century. The dissertation is a source study. LÄS MER

 3. 3. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

  Författare :Markus Gossas; Stig Montin; Erik Westholm; Anders Lidström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER

 4. 4. Ethical Adaptation to Sea Level Rise: The Planner’s Perspective

  Författare :Anna Wedin; Karin Edvardsson Björnberg; Per Wikman-Svahn; Neelke Doorn; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; adaptation; climate change; sea level rise; local planning; ethics; empirical ethics; planning for uncertainty; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : This thesis addresses local adaptation to climate change-induced sea level rise, taking an ethical perspective and focusing at the role of planning and the planner. The research, which has been conducted within a transdisciplinary research project, takes a bottom-up approach to applied ethics, and relies to a great extent on empirical data. LÄS MER

 5. 5. Internet use and digital participation in everyday life : Adolescents and young adults with intellectual disabilities

  Författare :Kristin Alfredsson Ågren; Helena Hemmingsson; Anette Kjellberg; Darren Chadwick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Internet use is an integral part of everyday life in contemporary society, especially among young people. It is used to perform activities in everyday life by an increasing proportion of the population. LÄS MER