Sökning: "phosphines"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet phosphines.

 1. 1. Polymer Bound Water-Soluble Metal Phosphine Complexes-Preparation, Characterisation and Catalytic Application

  Detta är en avhandling från Torsten Malmström. Inorganic chemistry 1, Chemical Center, Box 124, Lund University, 22100 Lund, Sweden

  Författare :Torsten Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enantioselective; SAP; hydrogenation; hydroformylation; catalysis; biphasic; rhodium; poly-ethylene imine; poly-acrylic acid; polymers; water-soluble; phosphines; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny typ av vattenlösliga fosfin ligander har utvecklats. Dessa fosfiner har använts som ligander i rhodium katalyserade tvåfasreaktioner.Komplexbildningen mellan de nya liganderna och olika metalcentra har studerats och de nya komplexen har använts i hydroformylerings- och hydreringsreaktioner. LÄS MER

 2. 2. Self-adaptable catalysts Importance of flexibility and applications in asymmetric catalysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ester Fjellander; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; adaptable; flexible; semi-flexible; symmetry; conformational study; mechanistic study; rotation barrier; VT NMR; asymmetric catalysis; ligand design; allylic alkylation; hydrogenation; azepines; dioxaphosphepines; phosphepines; amines; phosphines; phosphoramidites; phosphinites; palladium; rhodium; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the design and synthesis of biaryl-based self adaptableligands for asymmetric metal catalysis. The results discussed in papers I-III are covered, together with some unpublished results concerning substrate-adaptable catalysts. A general survey of self-adaptable catalysts is presented first. LÄS MER

 3. 3. Enantioselective synthesis of P-chirogenic phosphines

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Magnus Johansson; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Synthesis and Organocatalytic Evaluation of P-Chirogenic Phosphines

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristian Andersson; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; kiralitet; organokatalys; fosfiner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A Catalytic and Mechanistic Investigation of Palladium-Phosphine Catalysed Aqueous Hydroxycarbonylation. Steric and Electronic Properties of the Ligands

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Adriana Ionescu; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Naturvetenskap; Natural science; Isomerisation of hydroxyalkenes; Mechanism; Regioselectivity; Steric and electronic properties; Hydroxycarbonylation of styrene; Water-soluble phosphines; Palladium; Aqueous catalysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utvecklingen av säkrare och mer miljövänliga processer är en av de största utmaningarna som den kemiska industrin står inför. I det här sammanhanget är katalys i tvåfassystem, bestående av vatten och organiska lösningsmedel, av största intresse eftersom den möjliggör en enkel återvinning av katalysatorn samtidigt som den minskar skadliga utsläpp och kostnader för återvinning av lösningsmedlet. LÄS MER