Sökning: "fosfiner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet fosfiner.

 1. 1. Synthesis and Organocatalytic Evaluation of P-Chirogenic Phosphines

  Författare :Kristian Andersson; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; kiralitet; organokatalys; fosfiner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Polymer Bound Water-Soluble Metal Phosphine Complexes-Preparation, Characterisation and Catalytic Application

  Detta är en avhandling från Torsten Malmström. Inorganic chemistry 1, Chemical Center, Box 124, Lund University, 22100 Lund, Sweden

  Författare :Torsten Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enantioselective; SAP; hydrogenation; hydroformylation; catalysis; biphasic; rhodium; poly-ethylene imine; poly-acrylic acid; polymers; water-soluble; phosphines; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny typ av vattenlösliga fosfin ligander har utvecklats. Dessa fosfiner har använts som ligander i rhodium katalyserade tvåfasreaktioner.Komplexbildningen mellan de nya liganderna och olika metalcentra har studerats och de nya komplexen har använts i hydroformylerings- och hydreringsreaktioner. LÄS MER

 3. 3. Cluster-Based Catalysts for Asymmetric Synthesis

  Detta är en avhandling från Chemical Physics, Lund University

  Författare :Viktor Moberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Kemi; Chemistry; hydride; cobalt; osmium; ruthenium; cyclocarbonylation; Pauson-Khand; carbonyl cluster; asymmetric hydrogenation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Asymmetrisk syntes för framställning av optiskt rena substanser är av stort intresse, inte bara för forskningsändamål utan även för praktiska tillämpningar inom flera olika branscher. Dagligen stöter man på produkter som har sitt ursprung i asymmetrisk syntes; allt från dofter, smakämnen och livräddande läkemedel till nya praktiska plaster med skräddarsydda egenskaper. LÄS MER

 4. 4. A Catalytic and Mechanistic Investigation of Palladium-Phosphine Catalysed Aqueous Hydroxycarbonylation. Steric and Electronic Properties of the Ligands

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Adriana Ionescu; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Naturvetenskap; Natural science; Isomerisation of hydroxyalkenes; Mechanism; Regioselectivity; Steric and electronic properties; Hydroxycarbonylation of styrene; Water-soluble phosphines; Palladium; Aqueous catalysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utvecklingen av säkrare och mer miljövänliga processer är en av de största utmaningarna som den kemiska industrin står inför. I det här sammanhanget är katalys i tvåfassystem, bestående av vatten och organiska lösningsmedel, av största intresse eftersom den möjliggör en enkel återvinning av katalysatorn samtidigt som den minskar skadliga utsläpp och kostnader för återvinning av lösningsmedlet. LÄS MER

 5. 5. Phosphine ligands with triamine functionality - preparation and application in catalysis

  Detta är en avhandling från Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Magnus Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; water soluble; palladium; amphiphilic; rhodium; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar katalysatorer för organiskt kemiska reaktioner och är speciellt inriktad på de separationstekniska problem som användandet av sådana katalysatorer medför. Kemiska reaktioner sker endast om de är energimässigt gynnsamma. Många möjliga reaktioner sker emellertid endast mycket långsamt. LÄS MER