Sökning: "numerical model"

Visar resultat 1 - 5 av 1790 avhandlingar innehållade orden numerical model.

 1. 1. Long-Term Simulation of Coastal Evolution

  Författare :Hoan Le Xuan; Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tidal inlet; inlet shoal; sediment transport; spit growth; shoreline change; spit model; inlet model; mathematical model; numerical model; shoreline model;

  Sammanfattning : There is a strong relationship between regional sediment transport and the local processes at tidal inlets and around coastal structures. Many coastal projects require quantitative understanding of these processes and the interactions between them. LÄS MER

 2. 2. Vibration transmission in lightweight buildings : Numerical prediction models

  Författare :Ola Flodén; Byggnadsmekanik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration transmission; structure-borne sound; wood buildings; numerical modelling; finite element method; structure-acoustic coupling; model validation; model calibration; dynamic substructuring; model order reduction;

  Sammanfattning : Ljud från grannar är ett återkommande problem för boende i flerfamiljshus. Problemen är generellt mer omfattande för de som bor i flervåningshus byggda i trä, en byggnadstyp som blir allt vanligare i Sverige. Många av de boende i trähus upplever även att störande vibrationer är vanligt förekommande i trähus. LÄS MER

 3. 3. An Experimental and Numerical Study of the Heat Flow in the Blast Furnace Hearth

  Författare :Maria Swartling; Pär Jönsson; Henrik Saxén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Blast furnace; hearth; heat transfer; model; experimental; numerical; Metallurgical process engineering; Metallurgisk processteknik;

  Sammanfattning : This study has focused on determining the heat flows in a production blast furnace hearth. This part of the blast furnace is exposed to high temperatures. In order to increase the campaign length of the lining an improved knowledge of heat flows are necessary. Thus, it has been studied both experimentally and numerically by heat transfer modeling. LÄS MER

 4. 4. Model Adaptivity in Elasticity

  Författare :David Heintz; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; finite element method; dimension reduction; a posteriori error; model error; model adaptivity; model error;

  Sammanfattning : We consider model adaptivity in elasticity for dimensionally reduced forms, and shall treat different conceptual approaches. The basic idea, however, is to adaptively refine, not only the computational mesh, but also the underlying mathematical formulation. LÄS MER

 5. 5. Instability in Settling Fibres : A Numerical Study

  Författare :Feng Zhang; Anders A. Dahlkild; Fredrik Lundell; Mark Martinez; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bre suspensions; sedimentation; instability; mixture model; point-particle mode;

  Sammanfattning : Sedimenting suspensions exist in a varity of natural phenomena and industrial applications. It is already observed in experiments that the dilute fibre suspensions experience a concentration instability under gravity at low Reynolds numbers. Initially well-mixed suspensions become inhomogeneous and anisotropic due to this instability. LÄS MER