Sökning: "heat transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 525 avhandlingar innehållade orden heat transfer.

 1. 1. Performance Analysis and Optimal Design of Heat Exchangers and Heat Exchanger Networks

  Detta är en avhandling från Heat Transfer

  Författare :Lieke Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; applied thermodynamics; Thermal engineering; flexibility; pinch technology; optimization; heat exchanger networks; thermal efficiency; multi-stream; plate-fin heat exchangers; plate heat exchangers; steam condensation; heat exchangers; Termisk teknik; termodynamik; Gases; fluid dynamics; plasmas; Gaser; fluiddynamik; plasma;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on performance analysis and optimal design of heat exchangers and heat exchanger networks. The study includes an experimental investigation of steam condensation in plate heat exchangers, optimal design of plate heat exchangers and plate-fin heat exchangers, and optimization of heat exchanger networks. LÄS MER

 2. 2. Experimental Studies of Separated Flow and Heat Transfer in a Ribbed Channel

  Detta är en avhandling från Heat Transfer

  Författare :Lei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiforskning; plasma; Energy research; fluiddynamik; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Gases; Particle image velocimetry; Liquid crystal thermography; ribbed channel; heat transfer; turbulence properties; separated flow; coherent structures;

  Sammanfattning : The main concern of this thesis is to experimentally investigate the turbulent flow and heat transfer in a ribbed channel. Such flows are encountered in many engineering applications, e.g., gas turbine cooling. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Some Heat Transfer Surfaces for Gas Turbine Recuperators

  Detta är en avhandling från Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

  Författare :Esa Utriainen; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; trapezoidal; corrugated undulated; cross wavy; cross corrugated; chevron; pressure drop; heat transfer; microturbine; Recuperator; gas turbine; plate-fin; Technological sciences; Teknik; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; Gases; fluid dynamics; plasmas; Gaser; fluiddynamik; plasma;

  Sammanfattning : A part of this thesis has been devoted to present general recuperator technology such as available gas turbine recuperator types, applications where recuperators are utilized, recuperator materials etc. An investigation of some compact and highly efficient heat transfer surfaces, for intended use in gas turbine recuperators, include the following surfaces: · Cross Wavy (CW) primary surface. LÄS MER

 4. 4. Numerical Investigation of Some Heat Transfer Topics with Relevance to Gas Turbines

  Detta är en avhandling från Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

  Författare :Arash Saidi; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vakuumteknik; Maskinteknik; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; hydraulics; Mechanical engineering; plasma; fluiddynamik; Gaser; Ribbed ducts; intercoolers; EASM; EVM; gas turbine; CFD; heat exchangers; extended surfaces; offset strip fin; heat transfer enhancement; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; hydraulik; termodynamik; Gases; plasmas; fluid dynamics; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : The first part of the investigation is related to the heat transfer and fluid flow problem inside ribbed ducts with a square cross section. The typical applications of this problem are in the cooling of gas turbine blades and guiding vanes. The second part is related to application of intercoolers in gas turbine systems. LÄS MER

 5. 5. Combustion Bowl Heat Transfer Analysis in Diesel and PPC Engines

  Detta är en avhandling från Department of Energy Sciences, Lund University

  Författare :Helgi Fridriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Heat Transfer; CFD; Internal Combustion Engine; Diesel; PPC;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Transporter är viktiga för ett fungerande samhälle, men samtidigt innehåller avgaserna från en förbränningsmotor farliga utsläpp som förorenar vår miljö. Kan vi på något sätt hindra att miljön blir förstörd av farliga utsläpp genom förbättrad motordesign? Frågan om global uppvärmning har varit vid liv enda sedan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) grundades och Kyoto-protokollet infördes, vilket har lett till kännedom om växthusgaser och deras inverkan på jordens temperatur. LÄS MER