Sökning: "prostate-specific antigen"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden prostate-specific antigen.

 1. 1. Metabolism of free and complexed prostate - specific antigen and their utility for diagnosis and prognosis of prostate cancer

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Thomas Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; benign prostatic hyperplasia; alpha-1-antichymotrypsin; PSA; prostate cancer; prostate-specific antigen; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Prostate-specific antigen (PSA) is a glycoprotein produced by the prostate gland. It occurs in several molecular forms in the blood and assays have been developed to measure free PSA and PSA in complex with alpha-1-antichymotrypsin (PSA-ACT). LÄS MER

 2. 2. Impact of renal dysfunction on serum Prostate-Specific Antigen

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology and Transplantation, Lund University

  Författare :Laila Bruun; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urologi; hK2; Urology; intra-individual variation; elimination; peritoneal dialysis; renal dysfunction; kidney transplantation; hemodialysis; nefrologi; nephrology; PSA;

  Sammanfattning : Measurement of prostate-specific antigen (PSA) in blood is an important tool in detection for prostate cancer. PSA occurs in several molecular forms in blood: mainly as a free form with a molecular mass of 28 kDa; and as PSA complexed to alpha-1-antichymotrypsin, complexed PSA, with a molecular mass of 90 kDa. LÄS MER

 3. 3. Structure, evolution and expression of glandular kallikrein genes

  Detta är en avhandling från Yvonne Olsson

  Författare :Yvonne Ceder; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ileum.; Clinical chemistry; Klinisk kemi; Tissue distribution; Androgen responsive element; Ortholog; Evolution; Prostate cancer; Glandular kallikreins; Prostate-specific antigen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prostatacancer är idag den vanligaste sjukdomen hos män, och är den cancer form som leder till flest dödsfall bland män i Sverige (av de män som får diagnosen avlider 35% på grund av sjukdomen). Det har visats att risken att utveckla prostatacancer påverkas av ålder, etnicitet och diet (bla asiatisk mat och tomater verkar ha skyddande effekt), men också av genetiska faktorer. LÄS MER

 4. 4. Biochemical Studies of Semenogelins with Emphasis on Zinc-Binding Properties

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Magnus Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sexualitet; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; Klinisk kemi; Clinical chemistry; gel-forming proteins; surface plasmon resonance; prostate-specific antigen; protein C inhibitor; seminal plasma; zinc; semen; semenogelin; reproduktion;

  Sammanfattning : Semenogelins I and II (SgI and SgII) are homologous and rapidly evolving proteins that have a repetitive primary structure and are synthesized mainly in the seminal vesicles. Upon ejaculation, a gelatinous coagulum is formed when the semenogelin-rich secretion from the seminal vesicles is mixed with the prostate secretion, which contains high concentrations of zinc(II) and proteases. LÄS MER

 5. 5. A New Look into Protein C Inhibitor Posttranslational Modifications and their Functions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Wei Sun; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Protein C inhibitor; posttranslational modifications; N-glycan; O-glycan; mass spectrometry; factor Xa; thrombin; prostate specific antigen; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : The influences of posttranslational modifications on the functions of the versatile serpin protein C inhibitor (PCI) were studied. PCI is a serine protease inhibitor that is expressed in many tissues and secreted to various fluids in human, including blood plasma, seminal plasma, and urine. LÄS MER