Sökning: "motivationsteorier"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet motivationsteorier.

 1. 1. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Passion for Participation : The Importance of Creating Support for Motivation

  Författare :Carina Hallqvist; Katarina Lindblad Gidlund; Johanna Sefyrin; Fredrik Karlsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS development; OSS development; participation; motivation; intrinsic and extrinsic; internalization; self-determination theory; cross-organizational; mixed scenarios; hybrid project; IS-utveckling; OSS-utveckling; deltagande; motivation; inre och yttre motivation; internalisering; self-determination theory; tvärorganisatorisk verksamhet; blandade scenarios;

  Sammanfattning : This thesis provides a study of an open source software project that focuses on the software development of an e-service in a municipal context. The focus is on environmental factors that either limit or promote the motivation to participate in the open source project, the "Parent-Teacher Meeting" project, a web-based communication and information channel whose purpose is to enhance the contacts between schools and parents. LÄS MER