Sökning: "Carina Hallqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Carina Hallqvist.

 1. 1. Designing Democracy : Mobilen i demokratins tjänst ur ett designperspektiv

  Författare :Carina Hallqvist; Sara Eriksén; Annelie Ekelin; Åsa Rudström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; designprocess; Participatory Design; Interaktionsdesign; spontan design; nyskapande; vardagsteknik; demokratiska processer; demokrati och IT; interaktiva media; digitala media; Computer science; Datavetenskap; designprocess; medskapande;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det av Vinnova finansierade projektet »Mobilen idemokratins tjänst» även kallat [demos], vilket drevs av Interactive InstitutesStudio[12-21] under perioden 2002 – 2004. De nya mediernas växande betydelse förungdomars vardagsliv var en viktig faktor bakom [demos]-projektet. LÄS MER

 2. 2. Passion for Participation : The Importance of Creating Support for Motivation

  Författare :Carina Hallqvist; Katarina Lindblad Gidlund; Johanna Sefyrin; Fredrik Karlsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS development; OSS development; participation; motivation; intrinsic and extrinsic; internalization; self-determination theory; cross-organizational; mixed scenarios; hybrid project; IS-utveckling; OSS-utveckling; deltagande; motivation; inre och yttre motivation; internalisering; self-determination theory; tvärorganisatorisk verksamhet; blandade scenarios;

  Sammanfattning : This thesis provides a study of an open source software project that focuses on the software development of an e-service in a municipal context. The focus is on environmental factors that either limit or promote the motivation to participate in the open source project, the "Parent-Teacher Meeting" project, a web-based communication and information channel whose purpose is to enhance the contacts between schools and parents. LÄS MER