Sökning: "inre och yttre motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden inre och yttre motivation.

 1. 1. Passion for Participation : The Importance of Creating Support for Motivation

  Författare :Carina Hallqvist; Katarina Lindblad Gidlund; Johanna Sefyrin; Fredrik Karlsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS development; OSS development; participation; motivation; intrinsic and extrinsic; internalization; self-determination theory; cross-organizational; mixed scenarios; hybrid project; IS-utveckling; OSS-utveckling; deltagande; motivation; inre och yttre motivation; internalisering; self-determination theory; tvärorganisatorisk verksamhet; blandade scenarios;

  Sammanfattning : This thesis provides a study of an open source software project that focuses on the software development of an e-service in a municipal context. The focus is on environmental factors that either limit or promote the motivation to participate in the open source project, the "Parent-Teacher Meeting" project, a web-based communication and information channel whose purpose is to enhance the contacts between schools and parents. LÄS MER

 2. 2. Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter

  Författare :Verner Gerholm; Kerstin Petterson; Gudrun Brattström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gifted education; mathematical activities; mathematics education; mathematically gifted students; motivation; Self Determination Theory; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis deals with some influencing factors to develop mathematicalabilities among mathematical gifted adolescents. Krutetskii’s structureof the mathematical abilities and Mönks’ triadic model of giftedness isused as a theoretical framework.The thesis consists of two articles with different aims. LÄS MER

 3. 3. Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

  Författare :Hans Allmér; Christer Carlsson; Pirkko Walden; Anna Sell; Leif Marcusson; Siw Lundqvist; Anna Ståhlbröst; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : In this thesis digital wellness services (DWSs) are in focus. The DWSs are services provided through digital devices, such as smartphones, bracelets, and tablets, by using digital environments such as Internet, cloud services, and websites. LÄS MER

 4. 4. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 5. 5. Creativity in the School Context

  Författare :Cecilia Levin; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; child; motivation; anxiety; creativity;

  Sammanfattning : The main aim of the present investigation was to highlight middle childhood creativity, and the children’s perspective on creativity, in contrast to many, if not most, studies that investigate creativity from an adult perspective and a scholarly definition. This dissertation consists of two quasi-experimental studies, and one interview study. LÄS MER