Sökning: "dietary cholesterol"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden dietary cholesterol.

 1. 1. Dietary Fibre in Fermented Oats and Barley

  Detta är en avhandling från Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

  Författare :Adele Lambo; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Näringslära; Nutrition; short-chain fatty acids ; exopolysaccharides; fermentation; barley; oats; Dietary fibre polysaccharides; cholesterol ;

  Sammanfattning : The physiological characteristics of native and bacterial exopolysaccharides (EPS) in oats and barley-based fermented products were studied in relation to the physico-chemical properties. Article I presents a parallel-randomized double blind clinical trial using a dairy-based product (control), an oat-based product (fermented with V2, which is a mixture (1:1) of Lactobacillus delbrueckii subsp. LÄS MER

 2. 2. Dietary Fatty Acids and Inflammation Observational and Interventional Studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helena Bjermo; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dietary fat; Fatty acids; Serum fatty acid composition; Linoleic acid; Stearoyl coenzymeA desaturase; SCD-1; Inflammation; C-reactive protein; Oxidative stress; Lipid peroxidation; Isoprostanes; Prostaglandins; Obesity; Epidemiology; Dietary intervention; Metabolic syndrome; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Nutrition; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Näringslära; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Diabetology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Diabetologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiologi; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Dietary fat quality influences the risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. A low-grade inflammation is suggested to contribute to the disease development, often accompanied by obesity. Whereas n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) have been considered anti-inflammatory, n-6 PUFA have been proposed to act pro-inflammatory. LÄS MER

 3. 3. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. LÄS MER

 4. 4. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Margareta Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De vetenskapliga bevisen för att högt blodkolesterol ökar risken för hjärtinfarkt medförde under 80-talet stort intresse för kolesterolsänkning både inom sjukvården och bland allmänheten. Syftet med avhandlingsarbetet var att studera hur läkare och patienter uppfattade och använde kunskaperna om högt blodkolesterol, och hur läkare och receptarier värderade sin egen och den andra yrkesgruppens kompetens i fråga om kolesterolbehandling. LÄS MER

 5. 5. Effects of growth hormone on cardiovascular risk factors and atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Maria Leonsson Zachrisson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; growth hormone; pituitary deficiency; dietary fat; cholesterol; low density; lipoprotein; intima-media thickness; IL-6; CRP; TNF-á;

  Sammanfattning : Hypopituitary patients with growth hormone (GH) deficiency (GHD) have increasedmorbidity and mortality from cardiovascular disease (CVD). GH treatment has both beneficialand potentially negative cardiovascular effects. LÄS MER