Sökning: "micellar network"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden micellar network.

 1. 1. Phase Diagrams, Microstructure and Phase Separation in Alkyl Glucoside Systems

  Detta är en avhandling från Johan Reimer, Chemical Centre, Lund University

  Författare :Johan Reimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; micellar network; NMR diffusometry; microemulsion; microstructure; phase diagram; phase separation; phase behaviour; alkyl glucoside; sugar surfactant;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tensider, eller amfifiler, är molekyler som består av en hydrofil (”vattenälskande”) och en hydrofob (”vattenskyende”) del. Denna dualistiska karaktär ger tensider speciella egenskaper av vilken den viktigaste är att den självaggregerar i en del lösningsmedel, som i de allra flesta tillämpningar är vatten. LÄS MER

 2. 2. Complexation between hydrophobically modified polymers and amylose. Gelation and competition by surfactants

  Detta är en avhandling från Monica Egermayer, Physical Chemistry 1, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Monica Egermayer; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; rheology; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; inclusion complex; amylose; surfactant; ethyl hydroxyethyl cellulose; hydrophobically modified polymer; hydroxyethyl cellulose;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polymerer finns överallt i naturen, till exempel i form av stärkelse, cellulosa, DNA. Människan har också skapat syntetiska polymerer som bland annat används i plaster, färger, och kläder. Potatisstärkelse används bland annat i matlagning. En liten mängd stärkelse får en sås att tjockna. LÄS MER

 3. 3. Interaction between Crosslinked Polyelectrolyte Gels and Oppositely Charged Surfactants

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Nilsson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Pharmaceutical chemistry; gel; polyelectrolyte; surfactant; deswelling; kinetics; phase separation; volume transition; ion-exchange; diffusion; liquid crystal; SAXS; cubic Pm3n; Farmaceutisk kemi;

  Sammanfattning : The interactions between anionic, crosslinked gels and cationic surfactants have been investigated. When exposed to oppositely charged surfactant, the gel collapses into a dense complex of polyion and micelles. LÄS MER

 4. 4. Aqueous behaviour of characteristic molecules in the synthesis of porous silica materials : - an atomistic description

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Physical Chemistry

  Författare :Emelie Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; porous silica; struture directing agents; 29Si-NMR; neutron scattering; empirical potentail structure refinement; micelles;

  Sammanfattning : Kisel är ett vanligt förekommande grundämne som gärna bildar en oxid, nämligen kiseldioxid. Kiseldioxid träffar man i hög utsträckning på i det dagliga livet. Det är nämligen huvudbeståndsdelen i sand, glasvaror, kvarts, många keramiska material men också i den färgskiftande ädelstenen opal. LÄS MER

 5. 5. Surface Modification of Biomedical Polyurethanes

  Detta är en avhandling från Center for Chemistry and Chemical Engineering

  Författare :Christina Freij-Larsson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein adsorption.; surface morphology; adsorption; polymer blends; polymer grafting; amphiphilic polymers; poly ethylene oxide ; Surface modification; polyurethane; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ser man bakåt i historien har människan alltid försökt reparera eller ersätta vävnader i kroppen vid skador. En av de äldsta rapporterna om användande av biomaterial är runt 4000 år gammalt. I detta fall användes linnefibrer som suturmaterial. LÄS MER