Sökning: "medicinsk och fysiologisk kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden medicinsk och fysiologisk kemi.

 1. 1. Fat digestion in the newborn infant with special reference to the bile salt-stimulated lipase and the milk fat globule

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Bläckberg; Umeå universitet.; [1981]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den humana mjölkens lipaser egenskaper och fysiologiska aspekter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olle Hernell; Umeå universitet.; [1974]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I avhandlingen visas att: Human mjölk innehåller två lipaser. Det ena är ett serum-stimulerat lipas (lipoprotein lipas). Lipoprotein lipaser är enzymer som har en central roll i den normala katabolismen av de triglyceridrika plasma- lipoproteinerna. Lipaset har sannolikt inte någon fysiologisk funktion i mjölken. LÄS MER

 3. 3. Determination of gestational age and lung maturity phospholipids, creatinine and phosphatase in amniotic fluid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tord Löfstrand; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1976]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Studies on PZ, the pregnancy zone protein

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bo von Schoultz; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1974]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Functions of PDGF-A and -C. Essential ligands for the PDGF alpha receptor

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Hans Boström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; platelet-derived growth factor; PDGF-A; PDGF-C; PDGF alpha receptor; extracellular retention; gene targeting; mouse development; epithelial-mesenchymal interaction; lung; alveolar formation; spina bifida; gastrointestinal villus;

  Sammanfattning : Altered protein kinase activity is a contributing factor in many diseases including most formsof human malignancies, and there is reason to believe that protein kinases will prove to be majordrug targets in the treatment of cancer. Protein kinases mediate most of the signal transduction ineukaryotic cells, regulating cellular events such as transcription, metabolism, proliferation,cytoskeletal rearrangement, migration, differentiation and apoptosis. LÄS MER