Sökning: "life cycle model"

Visar resultat 1 - 5 av 276 avhandlingar innehållade orden life cycle model.

 1. 1. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Mats Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. LÄS MER

 2. 2. Environmental Life-cycle Assessment in Microelectronics Packaging

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Anders Andrae; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System-In-a-Package; microelectronics packaging; data collection; attributional environmental life-cycle assessment; uncertainty analysis; upstream processes; consequential life-cycle assessment; environmental life-cycle inventory; microelectronic products;

  Sammanfattning : An increased understanding of the application of environmental Life-Cycle Assessment (LCA) methodologies in the microelectronics packaging area should help in developing environmentally sound product systems. The aim of the present thesis is to increase the knowledge of using LCA tools, methods and models, in application to current and new microelectronic products. LÄS MER

 3. 3. Buildings in municipal climate change mitigation strategies towards life cycle thinking

  Detta är en avhandling från Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Nicolas Francart; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building; lca; requirement; environmental performance; futures studies; backcasting; environmental engineering; sustainable urban planning; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Fulfilling climate targets requires ambitious changes. The building sector is a large contributor to emissions of greenhouse gases (GHG), but also offers opportunities for climate change impact reductions. LÄS MER

 4. 4. Development and adaptation of a life cycle management system for constructed work

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Daniel Hallberg; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life Cycle Management System; Maintenance; Predictability; Service Life Performance Analysis; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; life cycle management system; maintenance; predictability; service life performance analysis;

  Sammanfattning : Lifetime Engineering (or Life Cycle Engineering) is a technical approach for meeting the current objective of sustainable development. The approach is aimed to turn today’s reactive and short-term design, management and maintenance planning towards an optimised and long-term technical approach. LÄS MER

 5. 5. Environmental System Analysis of Waste Management Experiences from Applications of the ORWARE Model

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna Björklund; KTH.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; municipal solid waste MSW ; waste management; waste management planning; model; environmental systems analysis; life cycle assessment LCA ; substance flow analysis SFA ; substance flows; environmental impact; energy; uncertainty; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Waste management has gone through a history of shiftingproblems, demands, and strategies over the years. In contrastto the long prevailing view that the problem could be solved byhiding or moving it, waste is now viewed as a problem rangingfrom local to global concern, and as being an integral part ofseveral sectors in society. LÄS MER