Sökning: "arbete profession"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade orden arbete profession.

 1. 1. Shifting Subordination Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog AB

  Författare :Anette Bolin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; interprofessional collaboration; social work; teaching; professions; jurisdiction; subordination; discretion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took place in a resource school where social workers and teachers collaborate on an everyday basis around children who are both in receiptof special educational support and interventions from social services. LÄS MER

 2. 2. Arbetsvillkor i den sociala barnavården : förutsättningar för ett kvalificerat arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Pia Tham; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work; social workers; working conditions; job demands; health; intention to leave;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes the working conditions of child welfare social workers who responded to a comprehensive questionnaire (n=309, dropout rate 3 per cent).In Study 1, the working conditions of social workers new to the profession (0-2 years) were compared with those of social workers with longer experience. LÄS MER

 3. 3. Bedömningar och beslut Från anmälan till insats i den sociala barnavården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Francesca Östberg; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; Decision Making; Profession; Child Welfare; Social Work; Organization; Institutional Context; Gatekeeping; Discretion; Filtering Process; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on social workers’ role in assessing and making decisions in child welfare cases. The primary aim is to identify factors that influence decisions concerning reports assessed, investigated, dismissed or processed to intervention within child welfare agencies in Swedish municipalities. LÄS MER

 4. 4. Skilda världar specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marek Perlinski; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; Social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; socialt arbete; IFO; lientarbete; organisationer; professioner; kunskap; specialisering; interration; holism; genericism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general objective of this dissertation is to describe and analyse how specialised respective integrated forms of organisation in the Swedish Personal Social Services (PSS) condition social workers’ interventions and client effects (outcomes). The three specific questions are: 1) How are structural conditions for social work with clients created in specialised versus integrated (generic) forms of organising PSS? 2) How do social workers carry out their work with clients in specialised versus integrated (generic) PSS-organisations? 3) How do different organisational models of PSS  influence the results for clients? The research was conducted in three Swedish municipalities with different organisational models within the personal social services: 1) specialised organisation, 2) integrated organisation, and 3) a “combined” organisation with a mix between integration and specialisation. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens strukturinriktade arbete : utveckling, möjligheter och hinder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Kenneth Sundh; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is based on two empirical studies that have the common aim of expanding our knowledge of the possibilities available to social workers to develop and carry out structurally oriented community work within the municipal social services. The first study, conducted in 1982-1984, was part of a larger study of the implementation of the Social Services Act. LÄS MER