Sökning: "berit ljung"

Hittade 1 avhandling innehållade orden berit ljung.

  1. 1. Museipedagogik och erfarande

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Stockholms unviersitet

    Författare :Berit Ljung; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; museum education; experience; communication; transaction; John Dewey; museipedagogik; erfarande; kommunikation; demokrati; John Dewey; transaktion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis is intended to contribute to development of communicative frames of reference for museum education. Inspired by the philosopher John Dewey it seeks for new perspectives of the research problem – museum education and experience. LÄS MER