Sökning: "imitation"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade ordet imitation.

 1. 1. Begreppsutveckling, genom imitation, generell assimilation och differentiering. : Hur studenters uppfattningar förändras över tid i en akademisk utbildning

  Författare :Gunilla Petersson; Kerstin Bergqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alternativa referensramar; begreppsförändring; högre utbildning; läkarutbildning; sjuksköterskeutbildning; intentionell analys; alternative framework; cognitive development; conceptual change; general assimilation; imitation; differentiation; higher education; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att förklara hur begreppsutvecklingsprocessen kan beskrivas i ett konstruktivistiskt perspektiv hos studenter i akademiska utbildningar. De akademiska utbildningarna som ingår i studien är läkar- och sjuksköterskeutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Imitation och omtolkning : Entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv

  Författare :Jaana Kurvinen; Svante Brunåker; Kerstin Nilsson; Malin Tillmar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Gender; Identification; Social Construction; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study deals with the issue of entrepreneurship and gender. A central part is to understand how entrepreneurial opportunities and identities are constructed and linked to each other. The aim is to increase our understanding about entrepreneurial processes, identification and role creation. LÄS MER

 3. 3. Invention och imitation : studier i den dekorativa utsmyckningen av Tessinska palatsets paradvåning

  Författare :Agneta Laine; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Regulation of Rule-Following : Imitation and Soft Regulation in the European Union

  Författare :Jenny Svensson; Bengt Jacobsson; Modell Sven; Anders Ivarsson Westerberg; Erik Albaek; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; soft regulation; imitation; international organisations; EU enlargement; public administration; Twinning; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Present times are sometimes referred to as "the golden era of regulation", as more and more areas of social life are regulated. But regulation is not only increasing; it is also changing. New regulators are emerging, and they are issuing new kinds of rules. LÄS MER

 5. 5. Imitation in early childhood

  Författare :Agneta Swerlander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER