Sökning: "Informationsteori"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Informationsteori.

 1. 1. Visualization of dynamic information

  Författare :Viveca Asproth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsteori; Informationssystem; företag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tree Structures in Broadcast Encryption

  Författare :Kristin Anderson; Ingemar Ingemarsson; Jacob Löfvenberg; Robert Forchheimer; Ben Smeets; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Broadcast encryption; Subset Difference; tree structure; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : The need for broadcast encryption arises when a sender wishes to securely distribute messages to varying subsets of receivers, using a broadcast channel, for instance in a pay-TV scenario. This is done by selecting subsets of users and giving all users in the same subset a common decryption key. LÄS MER

 3. 3. Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

  Författare :Staffan Udd; Rune Pettersson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER

 4. 4. Spaces for innovation

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Monica Bellgran; Bo Westerlund; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Innovation and Design; innovation och design; Visual Communication; Spatial Design; Photo Elicitation;

  Sammanfattning : Workspace design, as an enabling factor in innovation, is an emerging topic for innovation and design research. However, little research has been done on users’ experience on workspaces for innovation in a manufacturing industrial context. LÄS MER

 5. 5. Performance Trade-offs for Ultra-Reliable Low-Latency Communication Systems

  Författare :Sebastian Schiessl; James Gross; Mikael Skoglund; Cenk Gursoy; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : In this dissertation, we consider wireless systems for ultra-reliable low-latency communication (URLLC). URLLC systems are required for example in industrial closed loop control systems, where data must be transmitted within a short target delay of at most a few milliseconds. LÄS MER