Sökning: "Informationsteori"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Informationsteori.

 1. 1. Visualization of dynamic information

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Viveca Asproth; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsteori; Informationssystem; företag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Informationsdesign i samhällsinformation fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

  Detta är en avhandling från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

  Författare :Staffan Udd; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER

 3. 3. Spaces for innovation

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Workspace design, as an enabling factor in innovation, is an emerging topic for innovation and design research. However, little research has been done on users’ experience on workspaces for innovation in a manufacturing industrial context. LÄS MER

 4. 4. Performance Trade-offs for Ultra-Reliable Low-Latency Communication Systems

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sebastian Schiessl; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : In this dissertation, we consider wireless systems for ultra-reliable low-latency communication (URLLC). URLLC systems are required for example in industrial closed loop control systems, where data must be transmitted within a short target delay of at most a few milliseconds. LÄS MER