Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Informationsdesign i samhällsinformation fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

    Detta är en avhandling från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

    Författare :Staffan Udd; Rune Pettersson; [2006]
    Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

    Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER