Sökning: "Informationsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Informationsdesign.

 1. 1. Informationsdesign i tillståndsövervakning : En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

  Författare :Carina Andersson; Yvonne Eriksson; Björn Fagerström; Karin Wagner; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; human-computer interaction; information design; user interface design; visual communication; människa-datorinteraktion; informationsdesign; gränssnittsdesign; visuell kommunikation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Information technology; Informationsteknik; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. LÄS MER

 2. 2. Boosting behavioral change in residential electricity consumption : demand response programs and feedback

  Författare :Cajsa Bartusch; Lars Wester; Monica Odlare; Thomas Porathe; Mikael Larsson; Kajsa Ellegård; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : As part of realizing national and European climate ambitions, it is imperative to bring about increased energy efficiency and consumption flexibility in the residential sector of the Swedish power market. In addition to governmental policy instruments to this end, market-based measures play an important role in making behavioral change in domestic electricity use happen. LÄS MER

 3. 3. Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

  Författare :Staffan Udd; Rune Pettersson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av budskap : Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt

  Författare :Carina Andersson; Rune Pettersson; Gordana Dodig-Crnkovic; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsdesign; kommunikation; gränssnittsdesign; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation och design;

  Sammanfattning : När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare. LÄS MER

 5. 5. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER