Sökning: "Avhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 25900 avhandlingar innehållade ordet Avhandlingar.

 1. 1. Gånge hatt till... : omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige - sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Ingrid Heyman; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omvårdnadsforskning; Sverige;

  Sammanfattning : Properties of the 65 doctoral theses, written by nurses, and their answers to a questionnaire have been used to represent the emerging field of nursing research. Such data constitute the foundation for correspondence analyses, revealing that nursing research in Sweden is far4 from an one-sided activity. LÄS MER

 2. 2. Peer student group interaction within the process-product paradigm

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erik Bobrink; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer group interaction; process-product; mediating variables; psychometric study; naturalistic study; content; credit; cohesiveness;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation was to relate a study within the framework of Peer Student Group Research to the basic Process-Product Paradigm for Research on Teaching. Information about previous research within this field was given in the chapter on background. LÄS MER

 3. 3. Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER

 4. 4. Mellan norm och praktik Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Linda Mossberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collaboration; service user participation; mental health; Socialt arbete; Social work; Collaboration; service; user participation;

  Sammanfattning : There is a steady critique towards the mental health field stating that people with mental health problems do not get the assistance they need. Often, this critique states that collaboration between different organisations is lacking or non-functional. LÄS MER

 5. 5. Att säga till och höra till : en internationell studie om barns delaktighet i familjen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Nina Tryggvason; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Families; decision making; social work with children; children; Familjer; beslutsfattande; socialt arbete med barn; barn; barns rättigheter; Socialt arbete; Social work; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies;

  Sammanfattning : Opportunities to participate are seen by many as a keystone of a good life and a well functioning society. Participation by children has primarily been equated with the perception that children should have a ‘voice’, while participation in the sense of interactivity, being part of and doing things and taking on responsibility for others, has been omitted. LÄS MER