Sökning: "palatalization"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet palatalization.

 1. 1. Yrrunan : Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

  Författare :Patrik Larsson; Michael Lerche Nielsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; runes; runic inscriptions; the ýr-rune; the reið-rune; palatal r; alveolar r; palatalization; phonemic and phonetic merger; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to study the use of the ýr-rune in Scandinavian runic inscriptions. The rune, in the shapes m (older) and z (younger), originally denoted /R/, i.e. palatal r, which eventually merged with /r/. LÄS MER

 2. 2. Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar

  Författare :Ulla-Britt Lundqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Old Icelandic; Nordic languages; diplomatic edition; Jóns saga helga; AM 234 fol.; AM 221 fol.; palaeography; orthography; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The medieval Icelandic manuscript AM 234 fol. contains i.a. a version of Jóns saga helga. LÄS MER