Sökning: "Ulla-Britt Lundqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla-Britt Lundqvist.

  1. 1. Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ulla-Britt Lundqvist; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Old Icelandic; Nordic languages; diplomatic edition; Jóns saga helga; AM 234 fol.; AM 221 fol.; palaeography; orthography; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : The medieval Icelandic manuscript AM 234 fol. contains i.a. a version of Jóns saga helga. LÄS MER