Sökning: "postkolial lesemåte"

Hittade 1 avhandling innehållade orden postkolial lesemåte.

  1. 1. Matti Aikio - verk og virke

    Författare :Gunnar Hauk Gjengset; Anders Pettersson; Peter Sköld; Satu Gröndahl; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; hybridity; indigenous culture; cross-cultural contacts and conflicts; Sami self-esteem; post-colonial analysis; samisk forfatter; postkolial lesemåte; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : Denne avhandlingen studerer de litterære verkene til den samiske forfatteren Matti Aikio, samt det nedslag hans verk hadde i samtidens Norge. Aikios romaner, artikler, skuespill og billedkunst ble skapt i tidsrommet 1904-29, en periode da Norge som ny selvstendig nasjonalstat hadde begrenset toleranse med sin samiske minoritet. LÄS MER