Sökning: "komplexa adaptiva system"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden komplexa adaptiva system.

 1. 1. Learning-by-modeling Novel Computational Approaches for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance in Social-ecological Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Emilie Lindkvist; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive systems; Renewable resources; Adaptive management; Small-scale fisheries; Artificial intelligence; Reinforcement learning; Agent-based modeling; agent-baserade modeller; artificiell intelligens; social-ekologiska system; komplexa adaptiva system; förnyelsebara naturresurser; adaptiv förvaltning; Sustainability Science; vetenskap om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : As a consequence of global environmental change, sustainable management and governance of natural resources face critical challenges, such as dealing with non-linear dynamics, increased resource variability, and uncertainty. This thesis seeks to address some of these challenges by using simulation models. LÄS MER

 2. 2. Automatic memory management for flexible real-time systems

  Detta är en avhandling från Department of Computer Science, Lund University

  Författare :Sven Robertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; feedback scheduling; embedded systems; real-time; memory management; garbage collection; numerical analysis; systems; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I flexibla realtidssystem leder begränsningarna i processorkraft och minne till resurshanteringsproblem som måste hanteras väl för att både maximera systemets prestanda och undvika överlast. Problemet att tilldela processortid -- schemaläggning -- är väl undersökt och dynamisk schemaläggning är allmänt accepterad i industrin. LÄS MER

 3. 3. Assessment of Application of Participatory Methods for Complex Adaptive Systems  in the Public Sector

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maksims Kornevs; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; : participatory methods; complex adaptive system; public sector; change process; assessment; participativa metoder; komplext adaptivt system; offentlig sektor; förändringsprocess; bedömning;

  Sammanfattning : The provision of services by the public sector is the result of a complex adaptive system at work, and involves a large number of stakeholders from different institutions and organisations. In the era of rapid change in requirements and expectations from the public sector, the management of change processes asks for the involvement of many stakeholders from different layers and positions. LÄS MER

 4. 4. Cognitive and Self-Adaptive SoCs with Self-Healing Run-Time-Reconfigurable RecoBlocks

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Byron Navas; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : In contrast to classical Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs), partial and run-time reconfigurable (RTR) FPGAs can selectively reconfigure partitions of its hardware almost immediately while it is still powered and operative. In this way, RTR FPGAs combine the flexibility of software with the high efficiency of hardware. LÄS MER

 5. 5. The Inherent Complexity of Agglomeration : Essays on the self-organization of urban economies

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Joakim Wernberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive system CAS ; Complexity; Self-organization; Agglomeration economies; Knowledge spillovers; Information processing; Local interactions; Cities; Urban economies; Urban Scaling; Intra-urban scaling;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen kombinerar vetenskapen om komplexa adaptiva system med ekonomiska geografi för att beskriva och undersöka självorganiserande principer och drag i täta urbana ekonomier, särskilt med avseende på flöden av information och kunskap mellan människor som ger upphov till produktivitetsrelaterade externaliteter. Avhandlingen består av en kappa som presenterar det övergripande ramverket samt fyra artiklar som behandlar olika aspekter av urbana interaktioner och den interna distributionen av ekonomisk aktivitet i städer. LÄS MER