Sökning: "Maskulin"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Maskulin.

  1. 1. Women on the road : : Regendering Narratives of Mobility

    Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet/Karlskrona Tekniska Högskola

    Författare :Jessica Enevold; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; female mobile subject; feminist theory; feminism; narratives of mobility; mobility; materotopia; materotopology; regendering; road topos; travel; travel writing; women-on-the-road;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Traditionellt sett är resande en maskulin aktivitet. I det här sammanhanget betyder det att resan för en euro-amerikansk man ses som en identitetsskapande process som formar honom som subjekt. LÄS MER