Sökning: "gruvarbete"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet gruvarbete.

 1. 1. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Lisa Ringblom; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER

 2. 2. Den stora gruvstrejken i Malmfälten En muntlig historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Malmens manliga mysterium En interaktiv studie om kön och tradition i modernt gruvarbete

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eira Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att belysa hur maskulinitet gestaltas och förhandlar i en mansdominerad industrikontext, som gruvarbete, kan vi förklara ordningar mellan män såväl som funktioner i en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER